Logo & Makna

SMA Nilai

 • Warna kuning
  • Melambangkan sekolah ini mengamalkan kesetiaan dan ketaatan kepada Raja dan Negara sesuai dengan prinsip Rukun Negara.
 • Warna hijau
  • Melambangkan pelajaran agama adalah asas dan tunggak utama dalam mendidik pelajar disamping pelajaran akademik yang lain.
 • Lambang obor
  • Melambangkan ilmu yang dipelajari akan menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah di muka bumi.
 • Al-Quran
  • Sumber rujukan utama dalam mempelajari ilmu duniawi dan ukhrawi.
 • Al-Hadis
  • Sumber rujukan kedua dalam mempelajari ilmu duniawi dan ukhrawi.
 • Bintang 9 bucu
  • Melambangkan kedudukan sekolah ini berada di Negeri Sembilan.
 • Bulan sabit
  • Melambangkan Agama Islam.
 • Bunga padi
  • Melambangkan sahsiah yang tinggi dan terpuji seperti resmi padi “semakin berisi semakin tunduk”. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah dan semakin banyak ibadahnya.