Objektif Sekolah

  • Murid dapat mencapai kelulusan cemerlang dalam akademik dan kokurikulum.
  • Murid mempunyai sahsiah terpuji, berketrampilan dan berwawasan tinggi.
  • Murid mampu mengharungi cabaran dalam kehidupan seharian.
  • Murid bersedia memberi khidmat kepada sekolah, masyarakat, agama,  bangsa dan negara.
  • Mewujudkan pengurusan  yang cekap, tepat, telus dan kepimpinan yang dapat diteladani.
  • Menentukan persekitaran sekolah teratur, ceria dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.